Přehled akcí probíhajících pravidelně každý týden po celý školní rok

pondělí

 • cvičení s fyzioterapeutem

úterý

 • cvičeni v rámci projektu Lokomoce          

středa

 • cvičeni v rámci projektu Lokomoce          
 • kroužek „Zpíváme si pro radost“
 • logopedie pro přihlášené děti

čtvrtek

 • cvičení v tělocvičně VUT

pátek

 • předplavecký výcvik
 • „Školička“ – edukativně stimulační skupiny pro přihlášené předškolní děti

 

Přehled akcí pořádaných pravidelně v daný měsíc školního roku

září

 • DÝŇOVÁNÍ“ společná akce rodičů a dětí (tvoření na zahradě školy)

říjen

 • sportovní dopolední akce „DUATLON“ kombinovaný závod dvojic v běhu a jízdě na koloběžce (vzhledem ke stavebním pracím na ul.Údolní byl tento závod letos nahrazen „KOLÍČKIÁDA“ závod dvojic v běhu a připevňování kolíčků na prádelní šňůru

listopad

 • ZAMYKÁNÍ LESA“ nebo „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

prosinec

 • VÁNOČNÍ JARMARK

leden

 • halová „OLYMPIÁDA

únor

 • masopustní KARNEVAL

duben

 • VELIKONOČNÍ JARMARK

květen

 • škola v přírodě

červen

 • oslava „DEN DĚTÍ
 • ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY