Aktuality

 

Na základě žádosti vám bude vystaveno Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v mateřské škole,
pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2019

Vyplněnou žádost doručte vedení MŠ

Žádost - daně 2019