Aktuality

 

Daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole

 

Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2020 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte
v mateřské škole

 

dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 35bb

Sleva za umístění dítěte

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona

 

ŽÁDOST o vydání Potvrzení - ZDE

 

Žádost odevzdejte v mateřské škole a na základě vyplněných údajů Vám bude vydáno Potvrzení.