Aktuality

 

Vážení rodiče,....

vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu
a vymezení pandemie onemocnění COVID-19,

připravuje mateřská škola vlastní opatření v přijímání dětí do MŠ,
které vykazují známky "drobného" onemocnění:

 

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO RODIČE

 

"Onemocnění dětí předškolního věku

- kdy do školky ano, kdy ne?"

 

NÁHLED

(kompletní Brožurku obdrží všichni rodiče na informativní schůzce, kde budete podrobně seznámeni s Řádem školy).

Důležité body z Brožurky:

Dle ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
(ust.§ 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

 • Mateřská škola má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu dětí při vzdělávání
  a s ním přímo souvisejících činnostech.
 • Mateřská škola má povinnost chránit děti v MŠ před kontaktem s osobou/dítětem, které má zjevné příznaky potencionálně přenosné nemoci, předchází tím vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

 

Dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
(89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví.

Z toho vyplývá:

 • ...... i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví známky přenosné nemoci
 • ....... a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě, v tomto stavu, do mateřské školy NEVODIT!

 

dále z Brožurky vybíráme:

 1. Podávání léků dětem ve školce
 2. Co dělat, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?
 3. Kdy dítě do školky nemůže být přijato, nebo bude po zjištění příznaků posláno do domácího léčení?
 4. Obecně nastavená opatření v souvislosti s výskytem onemocněním COVID-19
 5. Jaká nejčastější infekční  a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině musíte hlásit ve školce?

 

S ohledem na ochranu zdraví, budeme důsledně vyhodnocovat jakékoliv známky potencionálně přenosné nemoci!

Jde nám o zdraví Vašich dětí i personálu MŠ


Buďme k sobě ohleduplní