Aktuality

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

informace:

s účinností od 1.března 2021

 

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
  minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
  filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
  technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC
  (POZOR: nejedná se o zdravotnickou roušku)


které brání šíření kapének:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole, nebo školském zařízení),

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:                                                           

 • děti v mateřské škole