Aktuality

 

Zápis do mateřské školy

 

 

Sběr

vyplněných a pediatrem potvrzených Žádostí o předškolní vzdělávání

probíhá ve dnech:

pondělí 3.května a úterý 4.května 2021

 

následujícími způsoby:

 1. OSOBNÍ PODÁNÍ bez osobní přítomnosti dětí - pouze jeden rodič

  pondělí 3. května v době: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:30 hod.
  úterý 4.května v době: 8:00 – 11:00

  potřebné doklady s sebou: 
                             - Rodný list dítěte 
                             - Občanský průkaz k doložení místa trvalého bydliště dítěte 
                             - Doložení trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí
                             - Doklad o přechodném pobytu dítěte 
                             


 2. Vhozením do POŠTOVNÍ SCHRÁNKY na plotě mateřské školy ve výše uvedených
  dnech, 
  nejpozději 4.května do 16:00 hod.

  Do jedné obálky vložte Žádost o přijetí a všechny doklady potřebné k přihlášce 
   - Rodný list dítěte – kopie                               
   - správnost údaje o trvalém pobytu 
  u dětí, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu
      školy, ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel
   - Doložení trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí - Čestné prohlášení
   - Doklad o přechodném pobytu dítěte v případě cizinců (z něj vyplývá, která škola
      je pro dítě spádovou) – kopie


 3. datová schránka - 6h5kpa4
  příloha: Sken všech výše uvedených dokladů v bodu 2

 

 
podrobné informace - zde

 

Při jakýchkoliv nejasnostech může ředitelka školy vyžadovat doložení originálních dokladů.