Aktuality

 

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy probíhá ve třech fázích:

I.fáze -     Vydávání přihlášek

1.dubna - 1.května 2019 - elektronické vydání přihlášky na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf. (Zde si přihlášku vyplníte a vyplněnou VYTISKNETE.)

 

II.fáze -    Sběr přihlášek

2. a 3.května 2019

Sběr přihlášek probíhá osobně v mateřské škole a to v konkrétních hodinách následovně:
2.května   v době 8 - 11 hod. a 13 - 16 hod.
3.května   
v době 7 - 10 hod.

Dokumenty, které potřebujete s sebou:
Vyplněnou přihlášku s razítkem pediatra, občanský průkaz a rodný list dítěte.
Přednost mají děti ze spádové oblasti MŠ.
Při nesrovnalostech je nutné doložit doklad o místě pobytu.

 

III.fáze -  Přijímací řízení

od 9.května 2019 ( Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.)

 

Všechny základní informace k Zápisu do MŠ se dozvíte od 15.února 2019 na adrese: www.zapisdoms.brno.cz