Lokomoce

Co je vlastně lokomoce? Je to schopnost a dovednost pohybu. Jednoduše řečeno: Jedná se o pohyb v prostoru z jednoho místa na jiné místo pomocí osobní svalové činnosti (např. lezením, plazením, chůzí, během, skoky)

Dnešní přetechnizovaná doba nám ulevuje od toho, abychom se alespoň trochu hýbali. A je to vidět už i u dětí předškolního věku. Proto jsme si ve školce řekli „DOST“ a zapojili jsme se do projektu LOKOMOCE.

Našim cílem je se s dětmi pravidelně správně hýbat, motivovat je k pohybu a vytvářet u nich pozitivní vztah k této činnosti.

Budeme se snažit o to, aby děti získaly základní pohybové dovednosti a gymnastickou průpravu, která je nutná pro schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci jejich úrazů.

A jak toho chceme dosáhnout?

  • každý den pravidelně, v jednotlivých třídách cvičíme. Jedná se o 20 min. cvičení. Děti se převlékají do cvičebního úboru (i tento úkon se dá považovat za cvičení)
  • každé pondělí děti cvičí pod dohledem fyzioterapeuta
  • každý čtvrtek cvičíme, běháme a hýbeme se v tělocvičně VUT

Chceme, aby děti měly pohyb rády, protože budou-li „umět“ cvičit, bude je to bavit!