Nadstandardní aktivity

 

  1. Předplavecký výcvik

Plavání je nejzdravější pohybovou aktivitou a má své nezastupitelné místo v životě každého jedince. Vedle zdravotních vlivů, jako je otužování, dochází při plavání také k přiměřenému zatěžování celého organizmu, všech svalových skupin.

Děti získávají jistotu při pohybu ve vodě, získávají důležité charakterové vlastnosti jako schopnost překonávat sám sebe a důvěřovat si. Postupně jsou zábavnou formou rozvíjeny základní plavecké dovednosti a pohybové schopnosti dětí

 

Organizace: děti jsou rozděleny do dvou skupinek dle pokročilosti. Doprava je zajištěna autobusem. Odjezd od MŠ je v 7:30 hod.

 

Co na sebe: Celoročně: ponožky, tepláčky, triko s krátkým/dlouhým rukávem. Podzim/zima – bunda a čepice. Jaro – stačí mikina. Zkrátka, podle počasí. Tímto oblečením velice usnadníte práci nám i dětem!

Co s sebou: do prostorného BATŮŽKU – župan, gumové pantofle a gumovou koupací čepici, plavecké brýle

Kdy kroužek probíhá:   
každý pátek

Komu je kroužek určen: všem dětem, které mají rády vodu

 

  1. Zpíváme si pro radost

Zpěv přináší radost a je pro děti přirozenou činností, hrou. Působí na celkový rozvoj osobnosti dítěte, ovlivňuje jeho psychický i fyzický vývoj. Zpěv vede k lepšímu soustředění, cvičí paměť, pozornost, podporuje představivost a tvořivost. Zlepšuje kvalitu dětské řeči.

Zpěv podporuje sebevědomí dětí, pomáhá v komunikaci, usnadňuje překonávat komunikační bariéry. Zpěvem rozvíjíme muzikálnost dětí.

Cílem kroužku je radost ze zpěvu a dobrý pocit z nově naučené písničky.

 

Kdy kroužek probíhá:   každou středu

Komu je kroužek určen: všem dětem, které rády zpívají a mají hudební cítění. Počet dětí v kroužku je omezen.

 

  1. „Školička“ Edukativně stimulační skupiny

Jde o program určený předškolním dětem. Do skupiny osmi až deseti účastníků jsou děti zařazeny na základě zájmu rodičů a je zde rozvíjeno několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit – zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti.

 

Kdy kroužek probíhá:   každý pátek pro danou skupinu

Cena za 10 lekcí:   účast v lekcích je zcela zdarma.

Komu je kroužek určen:  Edukativně stimulační skupiny jsou určeny předškolním dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky.

 

  1. Logopedie

V mateřské škole probíhá logopedická péče ve spolupráci s klinikou LOGO.

Podle zájmu rodičů a depistáže logopeda, jsou děti zahrnuty do této pravidelné péče.

 

Kdy  probíhá:   každou středu od 12:30 hod. Je možné si předem dohodnout přítomnost rodiče u cvičení, které logoped s vaším dítětem provádí.

Cena:   péče je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění na základě doporučení pediatra

 

Logopedie se zabývá poruchami řeči u dětí i dospělých, čili rozvoje, vzděláním a výchovou jedinců s řečovými nedostatky či nefunkčnostmi. Zahrnuje vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj.

U dětí řeč souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka.