Platby

Výše úplaty za předškolní vzdělávání:

Pro školní rok 2019/2020 je stanovena výše úplaty 465,- Kč

Platbu je třeba provést nejpozději do patnáctého daného měsíce a to buď:

  • hotově v MŠ
  • převodem  na číslo účtu:  4010041752/ 6800 ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte)

 

Roční příspěvek Spolku „Rodiče svým dětem“ – fond na kulturní a sportovní akce, výlety, exkurze, výstavy, společné akce rodičů a dětí, atd.: 1.600,- Kč

Pro školní rok 2019/2020 si rodiče tuto částku odsouhlasili na zahajovací schůzce
dne 5.9.2019

Platbu proveďte převodem na číslo účtu: 4010045 606/6800 ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte).