Spolek „Rodiče svým dětem“

Při mateřské škole pracuje spolek "Rodiče svým dětem"

  • zastupuje zájmy dětí a rodičů a podílí se na podávání připomínek k práci školy
  • vzájemně spolupracuje při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí pro děti i rodiče

Předsedkyně: Mgr. Lucie Skřičková                                         

tel.: 725 640 451

e-mail: lucie.skrickova@gmail.com


Pro letošní školní rok 2019/2020 si rodiče odsouhlasili roční částku ve výši 1.600,- na dítě.

Z tohoto příspěvku jsou hrazeny divadla, exkurze, koncerty, výlety,  výtvarný materiál, hračky pro děti nad rámec školy, atd.

Částku prosím posílejte na

č.ú. spolku:  4010045 606/6800, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte