Ceník stravování

Dle vyhlášky č.107/2005 se strávníci zařazují do stravovacích kategorií na celý školní rok podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školní rok se počítá od 1.září do 31.srpna včetně.

Od 1.9.2019 dochází ke zdražení obědů o 1 Kč. Ceny níže jsou již o tuto částku navýšeny.

 

  dopolední svačina oběd odpolední svačina celkem
děti 3 - 6 let 7,- Kč 23,- Kč 7,- Kč 37,- Kč
děti 7 let a více 8,- Kč 28,- Kč 7,- Kč 43,- Kč