Ceník stravování

Dle vyhlášky č.107/2005 se strávníci zařazují do stravovacích kategorií na celý školní rok podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školní rok se počítá od 1.září do 31.srpna včetně.

  dopolední svačina oběd odpolední svačina celkem
děti 3 - 6 let 7,- Kč 22,- Kč 7,- Kč 36,- Kč
děti 7 let a více 8,- Kč 27,- Kč 7,- Kč 42,- Kč