Aktuality

 

naše mateřská škola se zapojila do programu

Erasmus+


který umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci.

v rámci tohoto programu uskutečníme

zahraniční výjezd do mateřské školy v Bratislavě

 

mobilita se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2023

 

 

Cíl programu Erasmus+

V rámci umožnění mezinárodních výjezdů a podpory mezinárodní spolupráce, přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. Program umožňuje mateřským školám realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni.