„Období předškolní je nejpozoruhodnější etapou vývoje lidského jedince, spojuje vše, co bylo u dítěte vrozeno s tím, co se výchovou a učením stane zlatým mostem k budoucí dospělé osobnosti. Je to doba, na kterou si již v dospělosti vzpomínáme, ke které se vracíme, která zanechává v naší paměti již mnohé stopy“

 

Jsme si vědomi toho, že jedním z aspektů zdravého vývoje dítěte je pohyb. V dnešní době, kdy děti velmi často preferují sedavou pasivní zábavu a hru, je třeba pohyb do života dítěte záměrně a cíleně zařazovat.  

V naší mateřské škole proto realizujeme celoroční projekt s názvem 

                 

"Školka pohybu"

 

Cílem projektu je rozvíjet v dětech kladný vztah k pohybu ve všech jeho formách, vést děti k pocitu uspokojení z dosaženého výsledku a tím v nich vzbuzovat sebedůvěru, nezastupitelnost v dané skupině.

Pohybové dovednosti rozvíjí dítě nejen po stránce tělesné, ale i psychické a sociální. Dítě by mělo mít dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám všeho druhu. Je důležité, aby dítě vstupovalo do školy dostatečně pohybově vybavené. Dobrá motorická zdatnost je jednou ze složek školní zralosti.

o co se tedy snažíme a jak projekt realizujeme?:

  • každý den pravidelně cvičíme v rámci programu jednotlivých tříd
  • cvičení ve velkém sále - Sokol Brno 1 ( ...a pěší chůze do této tělocvičny )
  • pravidelné pěší vycházky na Kraví horu
  • zařazování prvků jógy - relaxační cvičení
  • jsme zapojeni do projektu České obce sokolské "Se Sokolem do života"