Organizace výuky

 

Provoz školy je od 6:45 hod. do 16:45 hod.

 

Děti se ráno scházejí v I. třídě „Berušek“, kde si volí činnost dle svého výběru, cca. v 7:30 se děti rozcházejí do svých tříd.

 

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, zodpovídají za to, že je dítě zdravé a nejeví známky onemocnění.

 

 1. Příchod dětí a ranní úkol

 V šatně je umístněna nástěnka s názvem právě probíraného tématu a nabídkou činností, při kterých si děti denně procvičují různé dovednosti z grafomotoriky, počítání, geometrických tvarů, barev, poznávání zvířat, rostlin, luští labyrinty, apod.

 

 1. Volné hry a činnosti v centrech aktivit

Ranní svačina je postupná (mezi 7:30 -  8:30 hod.), umožňujeme samostatné nabrání porcí a nalití nápoje, vlastní volbu množství jídla. Děti znají pravidla na hygienické požadavky.

Ovoce nebo zelenina v nabídce do 10 hod.                      

 

Pro svou hru si děti vyberou činnosti nebo aktivity v některém centru aktivity (CA). Nabízené činnosti poskytují prostor pro tvořivé hledání a objevování, při kterém děti zažívají radost z úspěchu.

 

Nabízená centra aktivit:

 • Pokusy a objevy (lupa, různé druhy materiálů, surovin, šátek na oči, semena, akvárium na   drobné živočichy, písek, voda, hlína,…)
 • Výtvarný koutek (plastelína, vodovky, pastelky, křídy, nůžky, papíry, lepidlo, štětce,…)
 • Knihy a písmena (knihy, stavebnice písmenek, obrázky, …)
 • Konstruování a stolní hry (stavebnice, kostky, Lego, nářadí, puzzle,…)
 • Domácnost a dramatické hry (nádobíčko, panenky, postýlky, oblečky, paravánek, loutky, maňásky, domeček…)
 • Hudební koutek (flétny, Orf. nástroje, notové záznamy a značky,……)
 • Tělovýchovný koutek (žíněnky, obruče, šátky, míčky, lano, masážní ježci…)

 

 1. Ranní kruh

Učitelka upozorní děti spuštěním relaxační hudby na  okamžik, kdy se budou scházet v ranním kruhu, aby postupně dokončovaly činnosti, na kterých pracují

Usazení do kruhu symbolizuje přátelství všech – stmelení, rovnosti (přivítání, pohlazení,…navození atmosféry pro společné sdílení)

 • vhodné pravidlo: "Když jeden mluví, ostatní naslouchají."
 • společný rozhovor o denním tématu  

 

 1. Řízená činnost
 2. Tělovýchovná chvilka
 • zdravotní cviky, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, nebo jiné pohybové činnosti
 • dostavuje se psychická relaxace

 

 1. Hodnocení
 • co se děti nového naučily, kdo jim pomáhal, jak se cítily, s kým se jim dobře pracovalo,….

 

 1. Pobyt venku
 • zahrada (tělovýchovné aktivity, poznávání přírody, pěstitelské činnosti, dramatické hry, hry s pískem, vodou….)
 • vycházky: poznávání okolí MŠ

 

 1. Hygiena, oběd
 • sebeobsluha a samostatnost
 • každé dítě jí vlastním tempem
 • pitný režim dle potřeby dětí
 • vlastní regulace porcí (přidávání) - děti se samostatně obsluhují

 

 1. Odpolední odpočinek a činnosti dětí 
 • relaxační hudba, pohádka, plyšová hračka
 • odpoledne činnosti v CA podle výběru