Platby

 

 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání:

  Pro školní rok 2022/2023 je s účinností od 1.9.2022 stanovena výše úplaty: 


  500,- Kč

   

  Platbu je třeba provést nejpozději do patnáctého daného měsíce a to buď:

  • hotově v MŠ
  • převodem  na číslo účtu:  123-6344090297/0100 ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte)

  _____________________________________________________

 2. Roční příspěvek Spolku „Rodiče svým dětem“fond na kulturní a sportovní akce, výlety, exkurze, výstavy, společné akce rodičů a dětí, atd.:


2 400,- Kč

 

Pro školní rok 2022/2023 se o výši částky hlasovalo na zahajovací schůzce
dne 7.9.2022 

 

Platbu proveďte převodem na číslo účtu: 123-6517540277/0100 ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte).

 

ČÁSTKU je třeba uhradit:

 • buď ve DVOU splátkách:
                1 200,- Kč do konce září 2022 a
                1 200,- Kč do konce ledna 2023

 • nebo CELOU částku do konce září 2022

Částku lze hradit hotově u pokladní, nebo převodem na BÚ spolku