Ceník stravování

Dle vyhlášky č.107/2005 se strávníci zařazují do stravovacích kategorií na celý školní rok podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školní rok se počítá od 1.září do 31.srpna včetně.

Od 1.6.2022 dochází ke zdražení celodenní stravy o 13,- Kč. 
Ceny níže jsou již o tuto částku navýšeny. 

 

 

  dopolední svačina oběd odpolední svačina celkem
děti 3 - 6 let 11,- Kč 28,- Kč 11,- Kč 50,- Kč
děti 7 let a více 11,- Kč 34,- Kč 11,- Kč 56,- Kč