Všeobecné informace

Děti v mateřských školách odebírají celodenní stravu, která se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.Každý den mají na výběr ze tří druhů nápojů ( čaj, mléko nebo ochucené mléko ).

Odhlašování  a přihlašování obědů pro děti je nutné provést den dopředu nebo nejpozději do 10:00 hod. telefonicky přímo v mateřské škole. Rodiče si mohou odebrat oběd za nepřítomné dítě vždy pouze jeden den. Třetí den se dítě automaticky odhlásí.


Stravné lze platit pouze bezhotovostně!

Číslo účtu ŠJ: 10036621 / 0100  / bez platného VS nelze došlou platbu přiřadit! /

 

Složenka je rodičům doručena prostřednictvím MŠ kolem 15.dne v měsíci.

Složenka je vždy na následující měsíc.

 

Všechny údaje ze složenky, především variabilní symbol, opisujte pečlivě!

 

Platbou se rozumí připsání částky na účet školní jídelny, ne datum splatnosti, proto zadávejte příkaz v dostatečném předstihu!