Představení školy

MŠ Údolní 68 je umístěna v nově opravené budově ve středu města se stanovenou kapacitou 76 dětí. Místnosti školy vytvářejí v dětech pocit bezpečí rodinného prostředí, což usnadňuje dětem přechod z domova do kolektivního zařízení. Prostory jsou v současnosti vybaveny tak, aby dětem umožňovaly dostatek pohybu během celého dne a zpříjemnily jim pobyt v MŠ. Skládají se ze 3 oddělení. První a druhé oddělení má hernu o ploše 90m2 , která slouží zároveň jako lehárna, dále pak umývárnu, WC a šatnu. Třetí oddělení se nachází v podkroví budovy a má rozměry 96m2. Součástí je také samostatná šatna a WC. Všechny prostory odpovídají hygienickým vyhláškám EU.

Vzhledem k rozloze parcely zahrady je nutno dodržovat zásadu pobytu pouze jednoho oddělení. Ostatní dvě třídy jdou na vycházku mimo prostory školy.

Mateřská škola se stále zvelebuje a zkrášluje a to vše  s ohledem na to, že je památkově chráněná. Veškeré  rekonstrukce provádí MČ Brno –střed. Dále je mateřská škola průběžně vybavována novým nábytkem jak v budově, tak i na zahradě školy, který odpovídá antropometrickým požadavkům .

Poloha školy v blízkosti centra města nám umožňuje časté návštěvy kulturních památek a akcí, návštěvy výstav…Využíváme i blízkost  přírody k pořádání různých sportovních akcí a výletů.

Škola má svou architekturou všechny předpoklady připomínat rodinný dům s útulnými zákoutími pro hru, zábavu, plnění povinností i práci.
Přáli bychom si, aby v něm každé dítě našlo své místo, kam se může uchýlit s vědomím, že na blízku je dospělý, na něhož se může kdykoli obrátit.