Spolek „Rodiče svým dětem“

 

Při mateřské škole pracuje spolek "Rodiče svým dětem"

  • zastupuje zájmy dětí a rodičů a podílí se na podávání připomínek k práci školy
  • vzájemně spolupracuje při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí pro děti i rodiče


IČO: 62157167


Předsedkyně: Mgr. Lucie Skřičková                                         

tel.: 725 640 451

e-mail: lucie.skrickova@gmail.com

 

Představení spolku:  ZDE

 

 Pro školní rok 2022/2023 se o výši částky hlasovalo na zahajovací schůzce
dne 7.9.2022 a byla jednomyslně schválena

 

2 400,- Kč

 

ČÁSTKU je třeba uhradit:

  • buď ve DVOU splátkách:
                  1 200,- Kč do konce září 2022 a
                  1 200,- Kč do konce ledna 2023

  • nebo CELOU částku do konce září 2022

Částku lze hradit hotově u pokladní, nebo převodem na BÚ spolku

číslo účtu spolku: 123-6517540277/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte).

 

Z tohoto příspěvku jsou hrazeny divadla, exkurze, koncerty, výlety, výtvarný materiál, hračky pro děti nad rámec školy, atd.