Zaměstnanci

Ředitelka Deissová Hana
Zástupce ředitelky Šínová Lenka
   
Učitelky  
třída "Berušky" Čechová Lenka
  Crháková Jana
   
třída "Rybičky" Deissová Hana
  Fialová Tereza
   
třída "Sluníčka" Šínová Lenka
  Dvořáková Lenka
   
Školní asistent  
Školnice Kramářová Radka
   
Provozní pracovnice      Kašparová Michaela
  Smejkalová Yvona